Van Winckel Myriam

Projectleider WP4
Lid stuurgroep WP4
PhD Promotor WP4
UGent

Myriam Van Winckel is kinderarts-clinicus in het Universitair Ziekenhuis Gent op de afdeling kindermaag- darm- en leverstoornissen en voedingsproblemen. Als stagedocent en voorzitter van de stagecommissie voor de opleiding geneeskunde heeft ze interesse ontwikkeld in “werkplekleren”. Een interesse die nu, als coördinerend stagemeester kindergeneeskunde, meer gericht is op de vervolgopleiding. Ze is voorzitter van de werkgroep “teach the teacher” binnen de Master Specialistische Geneeskunde en lid van de erkenningscommissie kindergeneeskunde. Als promotor van WP4 wil ze een bijdrage leveren om van het e-portfolio in de vervolgopleiding een instrument te maken dat het leren uit werkervaringen daadwerkelijk ondersteunt en documenteert. 

Myriam.vanwinckel@ugent.be

3K12D, UZGent
C. Heymanslaan 10
B9000 Gent