Demey Helena

Onderzoeker project, WP6
Ugent, Arteveldehogeschool

Helena Demey studeerde in 2017 af als vroedvrouw. Vervolgens behaalde ze haar diploma als Master in de verpleeg- en vroedkunde in 2019. Ze werkt deeltijds als vroedvrouw en verpleegkundige in het AZ Maria Middelares in Gent. Binnen het SBO Scaffold project werkt ze als ondersteunend onderzoeker en verzorgt ze de website, nieuwsbrief en social media.