Haerens Leen

PhD Promotor WP6
UGent

Prof. Leen Haerens leidt de onderzoeksgroep Sportpedagogiek binnen de vakgroep bewegings- en sportwetenschappen van Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Haar onderzoeksinteresse richt zich op de motiverende en communicatieve stijl van leraren (lichamelijke opvoeding), sport coaches, leidinggevende en gezondheidsmedewerkers. L. Haerens bouwde de voorbije jaren unieke expertise op met betrekking tot (a) het observeren van communicatieve competenties, en (b) de ontwikkeling van interventies om die communicatieve competenties te trainen. De voorbije jaren publiceerde ze meer dan 90 peer-reviewed papers over deze topics. L. Haerens is tevens de coördinator van de educatieve master Lichamelijke Opvoeding en de educatieve master Gezondheidswetenschappen.

De onderzoeksgroep