Smets Koenraad

Expert

Prof. dr. Koenraad Smets is medisch diensthoofd van de dienst Neonatale intensieve zorg van het Universitair Ziekenhuis Gent. Hij behaalde zijn PhD met werk over het chronisch longlijden van de (ex-)prematuur. Zijn subspecialisme binnen de klinische neonatologie is de neonatale pneumologie (aangeboren en verworven longziekten; invasieve en niet-invasieve respiratoire ondersteuning). Hij heeft een bijzondere interesse in de gevolgen van druggebruik tijdens de zwangerschap. Als instructor voor de neonatal life support (NLS) cursus bij de European resuscitation council zet hij heel sterk in op simulatie-onderwijs. Hij is candidate instructor voor de Advanced Resuscitation of the Newborn Infant (ARNI) course bij de Resuscitation Council UK in Engeland, waar sterk wordt ingezet op niet-technische vaardigheden (crew resource management, communicatie). Prof. Smets is (co)auteur van meer dan 40 internationale peer-reviewed artikels en is jurylid (geweest) bij talrijke doctoraats- en masterproefverdedigingen aan verschillende faculteiten. Tevens fungeert hij als occasioneel reviewer voor meer dan 20 internationale tijdschriften.