Abstracts aanvaard voor Care4 conferentie 2021 - Uitgesteld naar 2022

Zowel het abstract van de studie van Oona "No continuity in continuous workplace learning? Perspectives on a learning, assessment and supervision model in undergraduate healthcare education." (Janssens, O. et al., 2020) als het abstract van het VLIR-UOS ePortfolio project in Rwanda "Perceptions of midwifery students, mentors, and supervisors on the use of a paper-based and electronic workplace learning portfolio in Rwanda." (Mukamana, D. et al., 2020) zijn aanvaard voor een presentatie op de Care4 conferentie van 2021. Deze conferentie zal uitgesteld doorgaan van 9-10 februari 2022. Omwille van de Covid19-pandemie gaat de conferentie online door.

Ook Sofie zal haar onderzoek over de kwaliteit van geschreven feedback in ePortfolio's voorstellen aan de hand van een posterpresentatie op de CARE4 conferentie.

Abstract Oona Janssens

Abstract VLIR-UOS ePortfolio project