Hieronder vind je een overzicht van alle peer reviewed publicaties binnen het Scaffold project.

WP2: Training en gebruiksprocedures

Sofie voerde een scoping review uit over trainingsinitiatieven voor ePortfoliogebruik. Gebruikerstraining wordt beschouwd als een kritische succesfactor voor de implementatie van ePortfolio's. De review van Sofie werd gepubliceerd in Medical Science Educator. De publicatie lees je door op onderstaande knop te klikken.

WP4: Video en interdisciplinaire opleiding binnen moeder en kind zorg

Marieke voerde een Delphi studie uit waarbij een competentiekader voor de opleiding tot kinderarts gevalideerd werd. Deze resultaten vind je terug in het European Journal of Pediatrics (zie onderstaande link). Het kan een mooie stap zijn in het proces van competentiegericht onderwijs, iets wat steeds belangrijker wordt om een kwaliteitsvolle opleiding te garanderen.

Marieke schreef een artikel over de noden van assistenten in opleiding en hun supervisoren tijdens het werkplekleren. Dat is gepubliceerd in de International Journal of Medical Education. Er worden drie overkoepelende thema's geïdentificeerd, namelijk: de balans tussen werken in het ziekenhuis en het volgen van de lessen, feedback (kwantiteit, kwaliteit en frequentie) en het ondersteunen van leren (zelfgestuurd leren, ondersteuning van supervisoren en ondersteunen van ePortfolio gebruik).

WP5: Toetsen van competenties in huisartsenopleiding

In een portfolio is het belangrijk om een startsituatie vast te leggen. In de huisartsenopleiding wordt bij de start van de opleiding een bekwaamheidstoets afgelegd om een leeragenda te formuleren. Lees er meer in de publicatie van Vasiliki via onderstaande link.

Vasiliki voerde een Delphi studie uit voor het valideren van de CanMEDS kerncompetenties binnen de huisartsenopleiding op basis van de criteria van toetsingshaalbaarheid en toetsingsconsistentie. De studie werd gepubliceerd in BMC Medical Education. Het volledige onderzoek lees je hier:

WP6: Levenslang leren en gezondheidszorg

Oona voerde een Delphi studie uit over competentiegebaseerd onderwijs in de gezondheidszorg. De volledigheid van de CanMEDS rollen alsook de relevantie, formulering en meetbaarheid van de Key competenties werd nagegaan. Lees er alles over via onderstaande link.

De scoping review van Oona werd gepubliceerd in Nurse Education in Practice. Deze review zoomt in op de rol van ePortfolios bij het ondersteunen van het leerproces in acht verschillende gezondheidszorgopleidingen.

Het artikel van Oona op basis van focusgroepinterviews werd gepubliceerd in BMC Medical Education.  Deze diepgaande analyse onthult zeven barrières die een effectieve implementatie van competentie-gebaseerd gezondheidszorgonderwijs in de weg kunnen staan.