Hieronder vind je een overzicht van alle peer reviewed publicaties binnen het Scaffold project.

WP1:User-centered design en prototype ontwikkeling

Olivia en het Scaffoldteam hebben een onderzoek uitgevoerd om 3 soorten feedback te vergelijken in een ePortfolio om leren op de werkplek te ondersteunen. Het onderzoek is gepubliceerd in Education and Information Technologies. De volledige publicatie lees je hieronder.

WP2: Training en gebruiksprocedures

Sofie voerde een scoping review uit over trainingsinitiatieven voor ePortfoliogebruik. Gebruikerstraining wordt beschouwd als een kritische succesfactor voor de implementatie van ePortfolio's. De review van Sofie werd gepubliceerd in Medical Science Educator. De publicatie lees je door op onderstaande knop te klikken.

Sofie onderzocht of een groot taalmodel getraind kan worden om kwaliteitscriteria voor feedback en de CanMEDS rollen te identificeren in feedbackfragmenten. Uit de resultaten bleek dat zo'n taalmodel deze taak relatief goed kan uitvoeren. Het getrainde model lag dan ook aan de basis van de feedbacktool die binnen werkpakket 2 ontwikkeld werd.

In dit artikel onderzoekt Sofie de kwaliteit van geschreven feedbackcommentaar in ePortfolio's van studenten in de gezondheidszorg en hoe deze feedback aansluit bij de CanMEDS-rollen.

WP4: Video en interdisciplinaire opleiding binnen moeder en kind zorg

Marieke voerde een Delphi studie uit waarbij een competentiekader voor de opleiding tot kinderarts gevalideerd werd. Deze resultaten vind je terug in het European Journal of Pediatrics (zie onderstaande link). Het kan een mooie stap zijn in het proces van competentiegericht onderwijs, iets wat steeds belangrijker wordt om een kwaliteitsvolle opleiding te garanderen.

Marieke schreef een artikel over de noden van assistenten in opleiding en hun supervisoren tijdens het werkplekleren. Dat is gepubliceerd in de International Journal of Medical Education. Er worden drie overkoepelende thema's geïdentificeerd, namelijk: de balans tussen werken in het ziekenhuis en het volgen van de lessen, feedback (kwantiteit, kwaliteit en frequentie) en het ondersteunen van leren (zelfgestuurd leren, ondersteuning van supervisoren en ondersteunen van ePortfolio gebruik).

WP5: Toetsen van competenties in huisartsenopleiding

In een portfolio is het belangrijk om een startsituatie vast te leggen. In de huisartsenopleiding wordt bij de start van de opleiding een bekwaamheidstoets afgelegd om een leeragenda te formuleren. Lees er meer in de publicatie van Vasiliki via onderstaande link.

Vasiliki voerde een Delphi studie uit voor het valideren van de CanMEDS kerncompetenties binnen de huisartsenopleiding op basis van de criteria van toetsingshaalbaarheid en toetsingsconsistentie. De studie werd gepubliceerd in BMC Medical Education. Het volledige onderzoek lees je hier:

In het medisch onderwijs hebben Entrustable Professional Activities (EPA's) de laatste tien jaar aan belang gewonnen. Dergelijke nieuwe onderwijsinterventies moeten tegemoetkomen aan concurrerende behoeften, die van curriculumontwerpers en die van gebruikers in de praktijk, om succesvol te kunnen worden geïmplementeerd.

Workplace-based assessment (WBA) is door medische opleiders sterk bekritiseerd omdat het zijn educatieve doel niet zou bereiken. Een uitgebreid onderzoek naar de behoeften van belanghebbenden met betrekking tot WBA is essentieel om de implementatie ervan in de klinische praktijk te optimaliseren.

WP6: Levenslang leren en gezondheidszorg

Oona voerde een Delphi studie uit over competentiegebaseerd onderwijs in de gezondheidszorg. De volledigheid van de CanMEDS rollen alsook de relevantie, formulering en meetbaarheid van de Key competenties werd nagegaan. Lees er alles over via onderstaande link.

De scoping review van Oona werd gepubliceerd in Nurse Education in Practice. Deze review zoomt in op de rol van ePortfolios bij het ondersteunen van het leerproces in acht verschillende gezondheidszorgopleidingen.

Het artikel van Oona op basis van focusgroepinterviews werd gepubliceerd in BMC Medical Education.  Deze diepgaande analyse onthult zeven barrières die een effectieve implementatie van competentie-gebaseerd gezondheidszorgonderwijs in de weg kunnen staan.
 

Werkplekleren in de gezondheidszorgopleidingen verloopt niet zonder slag of stoot. In dit artikel onderzocht Oona wat er nodig is om de competentieontwikkeling te optimaliseren. Het werd gepubliceerd in BMC Medical Education.