Dit vierjarig onderzoeksproject is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen de Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven en Arteveldehogeschool. Vanuit dit consortium zijn de partners Universiteit Antwerpen en Instituut voor Verpleegkunde (IVV) aangesproken om aan te sluiten bij enkele werkpakketten.

Gezien het om een Strategisch Basis Onderzoek gaat van het FWO is er ook een gebruikersgroep aangesteld. Deze groep bestaat uit een groot aantal experten uit het werkveld. Zij hebben als taak de ontwikkelingen van het project kritisch op te volgen en zowel verbeterpunten als nieuwe uitdagingen aan de onderzoeksgroep over te brengen.