Marieke stelt twee studies voor op INTED en EAP congres

Marieke zal zowel op de het INTED2021 (International Technology, Education and Development) congres als op het EAP2021 (European Academy of Paediatrics) congres,  twee van haar studies voorstellen. De eerste studie die wordt voorgesteld is een Delphi studie waarin een competentiekader voor de arts-assistent opleiding tot kinderarts werd gevalideerd. De tweede studie gaat voort uit de focusgroepen en focust zich op de percepties van supervisoren en arts-assistenten over werkplekleren.

Beide congressen vinden online plaats. INTED 2021 gaat door van 8 tot 10 maart en EAP 2021 van 22 tot 25 april.

Lees hier alvast de abstracts van Marieke