Oproep Delphi studie voor validering CanMEDS kader

Wie zoeken we?
Professionals in de gezondheidszorg binnen het domein van verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, logopedie, audiologie, podologie of mondzorg met:

  • Interesse in het onderwijs;
  • Minstens 3 jaar ervaring in het begeleiden of het opleiden van studenten op stage
  • Kennis van het CanMEDS competentiekader is niet vereist.

Wanneer?
De eerste vragenlijst wordt verstuurd in de loop van de maand mei. Voor elke vragenlijst/ronde krijgt u 2-3 weken de tijd.

Wat is het CanMEDS competentiekader?
Het CanMEDS competentiekader is een Canadees competentiekader dat bestaat uit 7 rollen met bijhorende competenties.

Hoe verloopt de studie?
Deze studie zal bestaan uit 3 (of maximaal 4) rondes waarin u online een vragenlijst zal invullen. Na elke ronde worden de visies van alle experten geanalyseerd, gesynthetiseerd en teruggekoppeld naar jullie in de volgende ronde.

Doel?
Ontwikkelen van een state-of-the-art ePortfolio om werkplekleren in de gezondheidszorg te ondersteunen. Hiervoor willen wij uw visie als expert over het CanMEDS competentiekader exploreren zodat wij een gevalideerd competentiekader verkrijgen voor alle gezondheidszorgopleidingen.

Vragen?
Neem gerust contact op met Oona Janssens.

Oona.Janssens@UGent.be