Beeckman Dimitri

Lid doctoraatsbegeleidingscommissie WP6
UGent

Prof. Dimitri Beeckman is Professor in de verplegingswetenschap aan het Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Gent (België). Hij is gastprofessor aan de Royal College of Surgeons in Ierland, Monash University (Australië), University of Southern Denmark en Örebro University (Zweden). Hij is voorzitter van de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) en de International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) alsook lid van de Raad van bestuur van de European Wound Management Association (EWMA). Hij is specialist in onderzoek in huid- en wondzorg, klinische studies, onderwijs en ontwikkeling en validering van instrumenten. Hij schreef reeds meer dan 140 wetenschappelijke publicaties en stelde zijn onderzoek voor in meer dan 60 landen. Hij is lid van de redactieraad van the Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, Journal of Tissue Viability, en BMC Geriatrics. Hij heeft internationale Fellowships zoals Sigma Theta Tau International Honour Society of Nursing en the European Academy of Nursing Science.