Lievens Eva

Projectleider WP3
Lid stuurgroep WP3

Eva Lievens is docent Recht & Technologie aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Ze is verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht en is lid van het Human Rights Centre, het Crime, Criminology and Criminal Policy Consortium, PIXLES (Privacy, Information Exchange, Law Enforcement and Surveillance) en ANSER (Academic Network Sexual Reproductive Health and Rights Policy). Ze bouwde de voorbije achttien jaar expertise op in het domein van het ICT- en mediarecht met een specifieke focus op de juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologieën, mensen- en kinderrechten, en het gebruik van alternatieve regelgevende instrumenten zoals zelf- en co-regulering voor het reguleren van technologie-gerelateerde fenomenen.