Norga Koen


 

Prof. Koen Norga is Kliniekhoofd Kinderoncologie in het UZA en deeltijds hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UAntwerpen. Als coördinerend stagemeester voor kindergeneeskunde is hij nauw betrokken bij de uitbouw en evaluatie van het werkplek-leren in het kader van de ManaMa Specialistische Geneeskunde aldaar. Hij is tevens lid van de Erkenningscommissie Kindergeneeskunde (Agentschap Zorg & Gezondheid, Vlaamse Overheid)