Pype Peter

Lid doctoraatsbegeleidingscommissie WP6
UGent

Prof Peter Pype is huisarts en hoofddocent aan de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent. Hij is verantwoordelijk voor de uitbouw van interprofessioneel onderwijs aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent. Zijn onderzoek is gericht op interprofessioneel teamwerk, werkplekleren en complexity science.