Master thesis Arno Meiresonne (2021)

Arno is kinesist en masterstudent verkorte educatieve master UGent. Arno deed onderzoek naar motivationele factoren betreffende het al dan niet gebruik van een ePortfolio in de kinesitherapie.  Arno werd begeleid door dr. Mieke Embo (promotor), Oona Janssens (co-promotor) en dr. Veerle Duprez (commissaris). Zijn masterproef download je hieronder

Master thesis Noortje Jacobs (2021)

Noortje is verpleegkundige en student Master verpleegkunde en vroedkunde UGent. Het doel van de masterproef is om het competentieprofiel van Verpleegkundig Specialist te ontwikkelen en te valideren. Noortje haar promotor is  Prof. dr. A. Van Hecke (UGent), bijgestaan door Elsie Decoene (UZGent), dr.  Mieke Embo (UGent, Arteveldehogeschool) en Prof. dr. E. Goossens (UAntwerpen). 

Master thesis Sien Bervoets en Estee Michiels

Sien en Estee zijn vroedvrouwen en studenten Master verpleegkunde en vroedkunde KULeuven. Het doel van de masterproef is om het competentieprofiel van Vroedvrouw Specialist te ontwikkelen en te valideren. Sien en Estee hun promotoren zijn Prof. dr. A. Bogaerts (KULeuven), Prof. dr. K. Beeckman (UAntwerpen, UZ Brussel), dr. M. Embo (UGent, Arteveldehogeschool).