Delphi studie Vasiliki gepubliceerd in BMC Medical Education

Vasiliki voerde een Delphi studie uit voor het valideren van de CanMEDS kerncompetenties binnen de huisartsenopleiding op basis van de criteria van toetsingshaalbaarheid en toetsingsconsistentie.

De resultaten toonden de discrepanties tussen deze twee criteria aan. Een CanMEDS competentie die wel als ‘haalbaar’ beschouwd wordt, betekent niet automatisch dat deze op een consistente manier kan geëvalueerd worden. Hoewel de CanMEDS competenties een omvattend kader aanbieden, blijven ze vaag en te generiek om evaluaties in de werkplek te ondersteunen. Daarom is er nood aan bijkomende specifieke competenties en/of deelcompetenties die de te bereiken competenties voor studenten duidelijker identificeren en definiëren.

De studie werd gepubliceerd in BMC Medical Education. Het volledige onderzoek lees je hier: