Kick-off meeting VLIR/UOS project IQ-GEAR (2022-2027)

Op 17/10 vond de Kick-off meeting plaats van het interuniversitair VLIR/UOS project IQ-GEAR (2022-2027).

Het doel van het project is om een Netwerk te realiseren waarin gezamenlijke initiatieven genomen worden om de kwaliteit van de PhD programma’s te verbeteren. 

Onder ruime belangstelling werden de 4 deelprojecten voorgesteld. Het SCAFFOLD project is een onderdeel van het eerste deelproject dat zich richt op de PhD competenties en het programma. Wij gaan het ePortfolioluik op ons nemen. Tijdens deze eerste week hebben we een projectplan uitgewerkt en de vacature voor een vrouwelijke PhD student opgemaakt. Het is de bedoeling dat deze onderzoeker 1/1/2023 kan starten. Mieke was voor het eerst in Ethiopië. Het was een unieke ervaring om onder leiding van Bruno Levecke kennis te kunnen maken met zoveel deskundige professionals. Er is de afgelopen decennia al een stevig netwerk uitgebouwd, het is de bedoeling om het netwerk uit te breiden en daar wil SCAFFOLD graag een steentje toe bijdragen.