Master thesis Ellen Allaert

Ellen is arts-specialist in opleiding gynaecologie-verloskunde aan UGent. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling en validering van een competentiekader voor de Master-na-Master specialistische geneeskunde gynaecologie-verloskunde.  Ellen wordt begeleid door prof. Steven Weyers (promotor), prof. Tjalina Hamerlynck (co-promotor) en Marieke Robbrecht (ondersteuning vanuit het project).

Master thesis Michiel Vandorpe

Michiel is student Master pedagogische wetenschappen aan de UGent. In het kader van zijn masterproef zal hij onderzoek doen naar welke factoren de omschakeling van een papieren portfolio naar een ePortfolio faciliteren en hinderen. Hiervoor werkt hij samen met de HBO5-opleiding verpleegkunde van IVV Sint-Vincentius. Michiel wordt begeleid door prof. dr. Tammy Schellens (promotor) en Sofie Van Ostaeyen (begeleider).

Master thesis Stephanie De Blende

Stephanie is masterstudent verkorte educatieve master UGent. In het kader van haar masterproef zal zij een inhoudelijke analyse maken van feedbackfragmenten uit de ePortfolio's van studenten logopedie. Stephanie wordt begeleid door dr. Mieke Embo (promotor) en Sofie van Ostaeyen (co-promotor).

Master thesis Sarah Gabriels

Sarah is masterstudent verkorte educatieve master UGent. In het kader van haar masterproef zal zij een vergelijkende studie uitvoeren waarbij nagegaan wordt of selectie van fragmenten bij video-analyse resulteert in tijdswinst bij het feedbackproces. Sarah wordt begeleid door dr. Mieke Embo (promotor) en Marieke Robbrecht (co-promotor).

Master thesis Jules Vermoere

Jules is student master in de verpleeg- en vroedkunde aan de UGent. In het kader van zijn masterproef zal hij onderzoek doen naar e-learning en het mentorschap: training. Hij wordt begeleid door dr. Mieke Embo (promotor) en Sofie Van Ostaeyen (co-promotor).

Master thesis Zahra Carlier

Zahra is student master in de verpleeg- en vroedkunde aan de UGent. Voor haar masterproef zal ze onderzoek doen naar e-learning en mentorschap: het aanvaarden van technologie. Ze wordt begeleid door dr. Mieke Embo (promotor) en Sofie Van Ostaeyen (co-promotor).

Master thesis Joni Vandersteene

Joni is student master in de verpleeg- en vroedkunde aan de UGent. In het kader van haar masterproef zal ze onderzoek doen naar e-learning en mentorschap: evaluatie van training. Ze wordt begeleid door dr. Mieke Embo (promotor) en Sofie Van Ostaeyen (co-promotor).