Leren op de werkplek omvat veel componenten gaande van theoretische en pedagogische concepten tot de ontwikkeling en implementatie van praktische tools. Dit project wil een state-of-the-art ePortfolio ontwikkelen dat al die componenten zoveel mogelijk includeert. 

Ons kenmerk is dat het ePortfolio gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en dat we streven naar het uitbouwen van een maatschappelijk relevant project dat de opleiders of professionals ondersteunt om het leren op de werkplek te optimaliseren. Eén van onze doelstellingen is om de onderzoeksresultaten maximaal te verspreiden via de ontwikkeling van een expertisecentrum met een aanbod aan advies en vorming op vraag van het werkveld.

Enkele voorbeelden:

  • Hoe zet je een kwaliteitsvolle vorming op voor mentoren en stagebegeleiders?
  • Hoe ontwikkel en valideer je een competentiekader?
  • Hoe bouw je een competentie-gebaseerd curriculum op de werkplek uit?
  • ...

Heb jij nood aan vorming of advies? Stuur dan een mail naar info@sbo-scaffold.com"