Opleiders opleiden: een must voor kwaliteitsvol onderwijs

Vorming van opleiders is één van de essentiële factoren van kwaliteitsvol onderwijs op de werkplek. Dat lees je ook in deze publicatie van Mieke Embo. Opleiders opleiden, daarop willen we ook met het SCAFFOLD ePortfolio op inzetten. Sofie is in werkpakket 2 volop bezig met het uitwerken van trainingen voor gebruikers van het ePortfolio. Meer daarover lees je hier.

Om dit verder uit te spitten, duiken we regelmatig in de literatuur. Onlangs reviewde Mieke een artikel waarbij de onderzoekers uit Ethiopië tot een zelfde besluit kwamen: ‘Opleiders zouden zich moeten houden aan de richtlijnen van effectief opleiden op de werkplek en daarvoor best ook een opleiding krijgen.' De volledige publicatie lees je hier.