Training en gebruiksprocedures

Tijdens een doctoraatstraject zullen e-Portfolio gebruiksprocedures en training voor alle stakeholders ontwikkeld en gevalideerd worden. 

In dit werkpakket wordt gefocust op het ontwikkelen van online gebruiksprocedures en trainingen om ePortfolio gebruikers in staat te stellen hun leer-, beoordelings-, en/of supervisierol(len) op de werkplek uit te oefenen. Er wordt daarbij gestreefd naar het afstemmen en testen van generieke procedures en afspraken rond ePortfolio-ontwerp en daarbij verschillende stakeholders te betrekken (studenten, docenten, werkplekbegeleiders en opleidingsinstituten).

Waar staan we momenteel?

Training wordt in de literatuur beschreven als één van de kritische factoren voor een succesvolle ePortfolio implementatie. Toch is er nog veel onduidelijkheid over het design en de resultaten van zulke ePortfolio trainingen. Daarom deden we een scoping review om onderzoek samen te brengen dat het ontwerp en de uitkomsten van ePortfolio trainingen beschrijft. De resultaten van deze scoping review werden in een artikel gegoten dat werd ingestuurd bij een wetenschappelijk tijdschrift. Zodra het artikel gepubliceerd is, vind je hier meer informatie over de resultaten!


ePortfolio’s worden op veel verschillende manieren gebruikt. Zelfs binnen de verschillende gezondheidszorgopleidingen in het kleine Vlaanderen zetten hogescholen en universiteiten een ePortfolio op uiteenlopende manieren in. Aan de hand van een documentanalyse werden de ePortfolioprocessen van verschillende opleidingen in kaart gebracht en vergeleken.


Lees hier de executive summary van het onderzoeksrapport


De onderzoekers verantwoordelijk voor de werkpakketten 4, 5 en 6 voerden elk een Delphi studie uit om het CanMEDS-kader te valideren in hun eigen context (specialistische geneeskunde, huisartsgeneeskunde en algemene gezondheidszorgberoepen). Door dit proces te doorlopen deden ze heel wat ervaring op in het valideren van een competentiekader. Dit zijn belangrijke inzichten die ook interessant kunnen zijn voor andere onderzoekers en professionals. Daarom werd in het kader van werkpakket 2 een overkoepelende studie gedaan waarbij de onderzoekers geïnterviewd werden over hun ervaringen met betrekking tot het uitvoeren van een online Delphi survey. Deze ervaringen werden gebundeld in een onderzoeksrapport dat de voordelen en uitdagingen van deze methodiek beschrijft. Bovendien worden tips meegegeven om met deze uitdagingen om te gaan. Alle inzichten werden ook gevisualiseerd in een infographic. Deze kan een eerste hulpmiddel zijn voor anderen om te bepalen of een online Delphi survey een geschikte methode is voor hun ontwikkelingsproces.

Wil je het onderzoekrapport graag doornemen? Stuur dan een mailtje naar sofie.vanostaeyen@ugent.be

Wat staat er nog gepland?

De komende maanden zullen ePortfolio trainingen worden ontworpen, ontwikkeld en uitgetest over topics gerelateerd aan ePortfoliogebruik. Deze topics zullen we bepalen aan de hand van de literatuur en ons eigen voorgaand onderzoek (bv. focusgroepen uitgevoerd in 2020). 

Een eerste training die we zullen uitwerken zal gaan over persoonsgegevens. Deze training zal uitgewerkt worden in samenwerking met de onderzoekers van WP3. Bij het uittesten van het eerste prototype zal deze training deel uitmaken van het onderzoek. De bedoeling is om het ontwerp van de training en de uitkomsten ervan te evalueren. 

De andere topics zijn nog ‘in progress’. Van zodra er updates zijn over het trainingsprogramma kun je die hier lezen!

Wie contacteren bij vragen?