Training en gebruiksprocedures

Tijdens een doctoraatstraject zullen ePortfolio gebruiksprocedures en training voor alle stakeholders ontwikkeld en gevalideerd worden. 

Dit werkpakket focust op het ontwikkelen van online gebruiksprocedures en trainingen om ePortfolio gebruikers in staat te stellen hun leer-, beoordelings-, en/of supervisierol(len) op de werkplek uit te oefenen. Er wordt daarbij gestreefd naar het afstemmen en testen van generieke procedures en afspraken rond ePortfolio-ontwerp en daarbij verschillende stakeholders te betrekken (studenten, docenten, werkplekbegeleiders en opleidingsinstituten). 

Afgwerkte studies

  • Training to Support ePortfolio Users During Clinical Placements: a Scoping Review

Doel: Training wordt in de literatuur beschreven als één van de kritische factoren voor een succesvolle ePortfolio implementatie. Toch is er nog veel onduidelijkheid over het design en de resultaten van zulke ePortfolio trainingen. Daarom deden we een scoping review om onderzoek samen te brengen dat het ontwerp en de uitkomsten van ePortfolio trainingen beschrijft.

Resultaten: De resultaten van deze scoping review werden gepubliceerd in Medical Science Educator. Het volledige artikel lees je hier: 

  • Documentanalyse ePortfolioprocessen

Doel: ePortfolio’s worden op veel verschillende manieren gebruikt. Zelfs binnen de verschillende gezondheidszorgopleidingen in het kleine Vlaanderen zetten hogescholen en universiteiten een ePortfolio op uiteenlopende manieren in. Het doel van deze analyse is het in kaart brengen en vergelijken van ePortfolioprocessen in verschillende opleidingen.

Resultaten: Aan de hand van een documentanalyse werden de ePortfolioprocessen van verschillende opleidingen in kaart gebracht en vergeleken. Het resultaat is een onderzoeksrapport. Lees hier de executive summary van het onderzoeksrapport:

  • De weg naar een gevalideerd competentiekader met een online Delphi survey

Doel: De onderzoekers van werkpakketten 4, 5 en 6 voerden elk een Delphi studie uit om het CanMEDS-kader te valideren in hun eigen context (specialistische geneeskunde, huisartsgeneeskunde en algemene gezondheidszorgberoepen). Ze deden heel wat ervaring op in het valideren van een competentiekader. Dit zijn belangrijke inzichten die ook interessant kunnen zijn voor andere onderzoekers en professionals. Daarom werd in het kader van werkpakket 2 een overkoepelende studie gedaan waarbij de onderzoekers geïnterviewd werden over hun ervaringen met betrekking tot het uitvoeren van een online Delphi survey. 

Resultaten: Deze ervaringen werden gebundeld in een onderzoeksrapport dat de voordelen en uitdagingen van deze methodiek beschrijft. Bovendien worden tips meegegeven om met deze uitdagingen om te gaan. Alle inzichten werden ook gevisualiseerd in een infographic. Deze kan een eerste hulpmiddel zijn voor anderen om te bepalen of een online Delphi survey een geschikte methode is voor hun ontwikkelingsproces. Je kan deze hier downloaden:

Wil je het onderzoekrapport graag doornemen? Stuur dan een mailtje naar sofie.vanostaeyen@ugent.be

  • Automating the Identification of Feedback Quality Criteria and the CanMEDS Roles in Written Feedback Comments Using Natural Language Processing

Doel: Sofie onderzocht of een groot taalmodel getraind kan worden om kwaliteitscriteria voor feedback en de CanMEDS rollen te identificeren in feedbackfragmenten. Uit de resultaten bleek dat zo'n taalmodel deze taak relatief goed kan uitvoeren. Het getrainde model lag dan ook aan de basis van de feedbacktool die binnen werkpakket 2 ontwikkeld werd.

Resultaten: De resultaten werden gepubliceerd in Persectives on Medical Education. Door te klikken op de knop hieronder kan je het volledige artikel nalezen.

Lopende studies

Op basis van de focusgroepen die we aan het begin van het project deden en de bestaande literatuur stelden we vast dat het geven van kwaliteitsvolle geschreven feedback in een ePortfolio een uitdaging is voor veel mentoren. Bovendien geven studenten aan dat ze de feedback die ze krijgen vaag en algemeen vinden. Daarom werd er binnen dit werkpakket voor gekozen om voor het uitwerken van training de focus op feedback te leggen. 

Om mentoren te trainen in het geven van kwaliteitsvolle schriftelijke feedback werd gekozen voor een niet-traditionele aanpak. In tegenstelling tot de klassieke feedbacktrainingen of workshops, werd hier geopteerd voor een just-in-time aanpak die geïntegreerd is in het ePortfolio

Binnen dit werkpakket werd een tool ontwikkeld die met behulp van artificiële intelligentie mentoren en supervisoren ondersteunt in het schrijven van feedback. In het ePortfolio zelf is de tool zichtbaar als een knop die een rapport genereert over de kwaliteit van de feedback die de mentor geschreven heeft. Met 1 druk op de knop kunnen mentoren zo hun feedback evalueren en krijgen ze aangepaste tips op basis van wat ze geschreven hebben. Daarnaast geeft de tool inzicht in welke competenties er in de feedback aan bod komen. Zo kunnen mentoren hun feedback verbeteren nog voor ze die naar hun studenten sturen!

Presentaties

Care4 conferentie, februari 2022

Sofie heeft haar onderzoek over de kwaliteit van geschreven feedback in ePortfolio's voorgesteld. Lees het abstract hier:

AERA (American Educational Research Association) conferentie, april 2022

Sofie, Clara, Oona, Marieke en Mieke hebben het Scaffold project voorgesteld op de jaarlijkse AERA conferentie. Onze onderzoekers hebben verschillende aspecten van het Scaffold project toegelicht. Sofie heeft de introductie verzorgd en haar review over training voor ePortfolio gebruikers voorgesteld. Het abstract lees je hieronder:

EARLI SIG1&4 Joint Conferentie, juni 2022

Sofie heeft haar studie over het taalgebruik van narratieve commentaren in ePortfolios voorgesteld op de EARLI SIG 1&4 conferentie aan de hand van een poster presentatie. Het abstract lees je hieronder.

Jure conferentie, juli 2022

Sofie heeft een poster gepresenteerd en een presentatie gehouden in een symposium over innovatieve onderzoeksmethodes op de JURE conferentie. De abstracts daarvan lees je hieronder:

AMEE conferentie, augustus 2022 

Sofie heeft haar studie over de kwaliteit van geschreven feedback in ePortfolio’s voorgesteld. Het abstract lees je hier: 

NVMO, mei 2023

In een rondetafelsessie stelden we in team het Scaffold project voor en bespraken we de uitdagingen van het samenwerken met verschillende disciplines en de toekomst van het ePortfolio. Het abstract lees je hieronder:

Wie contacteren bij vragen?