STAGE Arno

Arno Verhofstadt (februari-maart 2021), master student communicatiewetenschappen UGent heeft stage gedaan bij onderzoeker Anissa All (werkpakket 1, user-centered design en prototype ontwikkeling). Hij voerde gedurende acht weken innovatie-en gebruiksonderzoek uit in kader van de ontwikkeling van een eerste prototype van het SCAFFOLD-ePortfolio. Hij kreeg de kans om in een snel tempo te leren hoe een user-centric aanpak in zijn werk gaat. Hij kon verschillende opdrachten uitwerken, waaronder een eigen project.

Arno zijn stage-ervaring:

“Ik wil het hele team van SBO Scaffold bedanken voor hun warme (digitale) welkom in het team, en de vele interessante meetings die we gehad hebben. In het bijzonder wil ik Anissa All bedanken voor de opportuniteit om samen te werken aan het gebruiksonderzoek. Het was van begin tot het einde van de stage een zeer fijne samenwerking! Bedankt voor de vele tips, inzichten en een rugzak inspiratie die ik absoluut kan meenemen naar later!”

STAGE Martijn

Martijn (maart - april 2020), master student communicatiewetenschappen nieuwe media en maatschappij  UGent heeft stage gedaan bij onderzoeker Anissa All. Martijn werkte mee aan de analyse van de huidige ePortfolios. Data werden verzameld ahv focusgroepen bij studenten, mentoren en stagebegeleiders in verschillende gezondheidszorgopleidingen (werkpakket 4-5-6).

Martijn zijn stage-ervaring:

“Stage lopen binnen het SCAFFOLD-team was een erg leerrijke, maar ook enorm leuke ervaring. Ik heb veel bijgeleerd, zowel op inhoudelijk als op methodologisch vlak. Het team bestaat één voor één uit toponderzoekers. Ik wil hen dan ook hartelijk bedanken voor de uitstekende ondersteuning”