Eggermont Jan

PhD Promotor WP5
KU Leuven

Jan Eggermont is celfysioloog die cellulaire transportsystemen bestudeert, onder meer hun rol in het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen bij de mens. Hij studeerde af als doctor in de genees-heel en verloskunde aan de KU Leuven (1987) en behaalde er in 1991 een doctoraat in de medische wetenschappen. Na een postdoctoraal mandaat aan de Universiteit van Oxford (1991-1993) werd hij als docent aangesteld aan de Faculteit Geneeskunde van KU Leuven (1994). Momenteel is hij gewoon hoogleraar aan de afdeling Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde van de KU Leuven en doceert hij celbiologie en fysiologie aan de Leuvense Faculteit Geneeskunde.

In de loop van de voorbije jaren heeft hij verschillende managementfuncties bekleed. Als stichtend directeur van de Doctoral School Biomedical Sciences aan de KU Leuven (2007-2012) ging zijn interesse vooral uit naar internationale rekrutering, transferable skills en loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers. Van 2011 tot 2016 was hij vicedecaan van de Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven. In deze periode was hij verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de (bio)medische opleidingen van  de faculteit, het examen- en evaluatiebeleid en de internationalisering van het onderwijs. Sinds 2015 is hij voorzitter van de examencommissie voor het toelatingsexamen arts en tandarts in Vlaanderen. Sinds oktober 2017 is hij voorzitter van de Onderwijsraad van de KU Leuven en lid van de Raad van Hoger Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Hij zit ook in de Raad van Bestuur van AZ Herentals, een regionaal ziekenhuis in Vlaanderen.

https://twitter.com/janeggermont

https://www.linkedin.com/in/janeggermont/