Embo Mieke

PhD Promotor WP2, WP4 en WP6

Projectleider WP6, WP7

Projectmanager SCAFFOLD
UGent, Arteveldehogeschool

dr. Mieke Embo is coördinator van de opleiding bachelor in de vroedkunde van de Arteveldehogeschool, projectmanager van het SBO-Scaffold onderzoeksproject en post-doctoraal onderzoeker aan de vakgroep onderwijskunde aan de Universiteit Gent. Zij studeerde Verpleegkunde, Vroedkunde en Master in de Gezondheidswetenschappen en behaalde haar doctoraat aan de Universiteit Maastricht (NL): Integrating Workplace Learning, Assessment and Supervision in Healthcare Education. Doorheen de jaren ontwikkelde zij een bijzondere expertise in medisch onderwijs, competentiegericht opleiden, werkplekleren, ePortfolio design, kwaliteits- en veranderingsmanagement. Mieke is actief lid in talrijke organisaties in de gezondheidszorg en -opleiding, en dit zowel in binnen- als buitenland. Zij is oa. lid  van de Algemene Vergadering Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze, Raad van Bestuur Instituut voor Verpleegkunde (IVV), Raad van Bestuur Vlaamse Beroepsorganisatie van vroedvrouwen (VBOV), Planningscommissie Vroedvrouwen FOD, co-voorzitter van de Education Standing Committee van de internationale organisatie van vroedvrouwen (ICM) en lid van het wetenschappelijk ICM comité. 

Contact: mieke.embo@UGent.be

Opleiding: www.arteveldehogeschool.be

Onderzoeksgroep: Department of Eductional Studies https://www.ugent.be/pp/onderwijskunde/en