Schoenmakers Birgitte

Projectleider WP5
Lid stuurgroep WP5
PhD Promotor WP5
KULeuven

Prof Dr. Birgitte Schoenmakers is huisarts en hoofd van de Universitaire Huisartsengroepspraktijk. Ze is verbonden aan de KU Leuven, Department of Public Health and Primary Care en verantwoordelijk voor het curriculum van de interuniversitaire Manama Huisartsgeneeskunde en voor de bijhorende toetsing en evaluatie. Daarnaast is ze coördinator van de Postgraduate Navorming in Huisartsgeneeskunde. Haar onderzoekdomeinen situeren zich binnen de eerstelijnszorg, ouderenzorg, mantelzorg, praktijkmanagement, diversiteit in de zorg, patiëntbetrokkenheid en medisch onderwijs.  

Contact: birgitte.schoenmakers@kuleuven.be
Website: www.achg.be