Masterproefonderwerpen

Hieronder plaatsen we alle masterproefonderwerpen die open staan. Contacteer ons bij interesse door een mail te sturen naar: mieke.embo@ugent.be

Lopende masterproeven

Master thesis Noortje Jacobs (2021)

Noortje is verpleegkundige en student Master verpleegkunde en vroedkunde UGent. Het doel van de masterproef is om het competentieprofiel van Verpleegkundig Specialist te ontwikkelen en te valideren. Noortje haar promotor is  Prof. dr. A. Van Hecke (UGent), bijgestaan door Elsie Decoene (UZGent), dr.  Mieke Embo (UGent, Arteveldehogeschool) en Prof. dr. E. Goossens (UAntwerpen). 

Master thesis Sien Bervoets en Estee Michiels (2021)

Sien en Estee zijn vroedvrouwen en studenten Master verpleegkunde en vroedkunde KULeuven. Het doel van de masterproef is om het competentieprofiel van Vroedvrouw Specialist te ontwikkelen en te valideren. Sien en Estee hun promotoren zijn Prof. dr. A. Bogaerts (KULeuven), Prof. dr. K. Beeckman (UAntwerpen, UZ Brussel), dr. M. Embo (UGent, Arteveldehogeschool).

Master thesis Ellen Allaert (2021)

Ellen is arts-specialist in opleiding gynaecologie-verloskunde aan UGent. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling en validering van een competentiekader voor de Master-na-Master specialistische geneeskunde gynaecologie-verloskunde.  Ellen wordt begeleid door prof. Steven Weyers (promotor), prof. Tjalina Hamerlynck (co-promotor) en Marieke Robbrecht (ondersteuning vanuit het project).

Master thesis Michiel Vandorpe (2021)

Michiel is student Master pedagogische wetenschappen aan de UGent. In het kader van zijn masterproef zal hij onderzoek doen naar welke factoren de omschakeling van een papieren portfolio naar een ePortfolio faciliteren en hinderen. Hiervoor werkt hij samen met de HBO5-opleiding verpleegkunde van IVV Sint-Vincentius. Michiel wordt begeleid door prof. dr. Tammy Schellens (promotor) en Sofie Van Ostaeyen (begeleider).

Afgewerkte masterproeven

Master thesis Arno Meiresonne (2021)

Arno is kinesist en masterstudent verkorte educatieve master UGent. Arno deed onderzoek naar motivationele factoren betreffende het al dan niet gebruik van een ePortfolio in de kinesitherapie.  Arno werd begeleid door dr. Mieke Embo (promotor), Oona Janssens (co-promotor) en dr. Veerle Duprez (commissaris). Zijn masterproef download je hieronder.