Lopende projecten

Beroepskwalificatiekader van de vroedvrouw (2021)

Dr. Mieke Embo, projectmanager SCAFFOLD is lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen. Zij werkt als expert mee aan de ontwikkeling van het Vlaams Beroepskwalificatiekader van de vroedvrouw. Dit proces wordt geleid door Mw. Inge Biot, onderwijsadviseur van de Vlaamse overheid (AHOVOKS-Agentschap Hoger Onderwijs, Volwasenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen; Afdeling Kwalificaties en Curriculum). 

Afgewerkte projecten

VLIR/UOS: International & Digital Workplace Learning Network: the first step!

VLIR/UOS financierde een samenwerkingsproject tussen de vroedvrouwenopleidingen van de Universiteit van Rwanda en de Arteveldehogeschool. Omwille van de pandemie werd het 2-jarig project (2018-2019) verlengd met 1 jaar. 

Rwanda wordt, net zoals veel andere ontwikkelingslanden geconfronteerd met een groot tekort aan gezondheidszorgprofessionals waaronder vroedvrouwen. Dit betekent dat er onvoldoende vroedvrouwen zijn om geboortezorg te verlenen, én dit in een land waar het cijfer van de moeder- en kind sterfte nog te hoog is. Eén van de doelstellingen van de regering is om meer vroedvrouwen op te leiden via een kwaliteitsvolle praktijkopleiding. De Universiteit van Rwanda had daartoe al een papieren portfolio geïmplementeerd. Het doel van het VLIR/UOS project was om na te gaan of een technologische tool, en dus een digitaal portfolio, een verdere bijdrage kan leveren aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding in Rwanda. En wat was het resultaat?

Alle studenten, mentoren en stagebegeleiders die deelnamen aan de pilootstudie in de Universiteit van Rwanda verkozen een digitaal portfolio boven een papieren portfolio. Een digitaal portfolio kan de competentiegroei van vroedvrouwen ondersteunen maar een aangepast design en een betaalbaar (open source) platform is nodig om een duurzaam digitaal portfolio in ontwikkelingslanden uit te bouwen. Het succes van de ontwikkeling en implementatie van een digitaal portfolio hangt, net zoals in ontwikkelde landen, af van de randvoorwaarden. De belangrijkste zijn: training van gebruikers, internet en devices, tijd, inzichten in competency-based onderwijs en ondersteuning vanuit onderwijsinstelling, management en politiek beleid.   

Meer info via mieke.embo@arteveldehs.be of mieke.embo@ugent.be

De eerste publicatie lees je hier.

De voorstelling van het project op de Care4 conferentie kan je hieronder bekijken.

Presentatie Care4

Abstract Care4