User-centered design en prototype ontwikkeling

Dit werkpakket staat in voor de ontwikkeling van een prototype ePortfolio dat voldoet aan de noden en wensen van alle partijen betrokken in werkplekleren in de gezondheidssector (i.e., studenten, begeleiders op de werkplek en begeleiders op de Universiteit en Hogeschool). 

Hierbij staat gebruikeronderzoek dus centraal, waarvoor de onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en Communicatietechnologieën verantwoordelijk is (imec-mict-UGent). In een eerste fase zal het huidige ecosysteem van werkplekleren in kaart gebracht worden en zal een grondige analyse van huidige ePortfolios gemaakt worden.  Dit gebeurt aan de hand van focusgroepen en labtesting. In een tweede fase wordt door co-creatie samen met de gebruikers een optimaal design uitgewerkt.

Dit zal resulteren in een design document dat de basis zal vormen voor de ontwikkeling van een eerste iteratie van het prototype. Dit prototype zal ontwikkeld worden door een -nog te bepalen- onderaannemer. Dit prototype zal geëvalueerd worden door gebruikers. Daarna volgen nog enkele iteraties van ontwikkeling, waarbij telkens op basis van gebruikersonderzoek het design geöptimaliseerd zal worden. 

Waar staan we momenteel?

Om een ePortfolio te ontwikkelen dat voldoet aan noden van de eindgebruikers, worden alle eindgebruikers betrokken in het ontwikkelingsproces. Zowel studenten, mentoren op de werkplek als stagebegeleiders verbonden aan een universiteit/hogeschool werden het voorbije jaar uitgenodigd om in focusgroepen het huidige werkplekleren in kaart te brengen. Daaruit kwamen enkele problemen naar boven: 

  • Het formuleren en opvolgen van doelen
  • Het stimuleren en registreren van leermomenten
  • Geen mogelijkheid tot registreren van ad-hoc mondelinge feedback
  • Geen duidelijk overzicht van te bereiken en reeds verworven competenties van de student
  • Oppervlakkige reflecties en weinig feedback op reflectie
  • Eindgebruikers worden te weinig gestimuleerd om content toe te voegen aan hun portfolio
  • Er is weinig interactie tussen de verschillende eindgebruikers

De focus van het eerste prototype ligt op het capteren van feedback & leermomenten op de werkplek via audiovisueel materiaal en speech-to-text technologie.

Resultaten gebruikersonderzoek prototype 1

Om het eerste prototype te testen deden we een gebruikersonderzoek bij 25 studenten, 27 mentoren en 20 begeleiders. Eerst konden de deelnemers een video bekijken over een mogelijk scenario tussen een student en mentor in het ziekenhuis. Daarna mochten ze op drie verschillende manieren feedback geven aan de student uit het filmpje via het ePortfolio: aan de hand van vrije tekst, via gestructureerde vragen of via speech-to-text (STT).

Bij de meerderheid van de gebruikers ging de voorkeur naar het antwoorden op gestructureerde vragen (bv. Wat zijn de sterke punten? Wat waren de werkpunten? Heb je concrete tips?). Deze methode was even gemakkelijk in gebruik als het typen van een vrij antwoord in een leeg vak, maar gebruikers vonden het wel nuttiger. De gestructureerde vragen zijn een handige leidraad en verbeteren de effectiviteit en kwaliteit van hun feedback volgens meer dan 75% van de gebruikers.

De STT methode scoorde zowel op vlak van gebruiksgemak, zinvolheid en algemene attitude iets slechter. Het systeem staat nog niet volledig op punt en is onhandig wanneer men iteratief te werk wilt gaan. Maar het is volgens vele gebruikers wel een goede tool om te gebruiken op de werkplek tijdens de shifturen wanneer je snel iets wilt inspreken als geheugensteun na een casus of een gesprek met de student wilt opnemen.

Daarnaast gaan we aan de start met het tweede prototype, dat vooral gericht is op het ingeven van competentielijsten. We willen een systeem bouwen zodat programmaverantwoordelijken op een eenvoudige manier de competenties en competentiecriteria specifiek aan de eigen richting kunnen beheren en aanmaken. Elke richting is zo onafhankelijk en kan zijn eigen lijsten ingeven en aanpassen op termijn.

We hebben de functionaliteiten van verschillende ePortfolio's vergeleken. De resultaten daarvan lees je hieronder:

Wat staat er nog gepland?

We gaan van start met de ontwikkeling van een tweede prototype, waarbij de focus zal liggen op het eenvoudig configureren van competenties en evaluatiemethoden van deze competenties door de opleidingen zelf. Op deze manier kan het prototype aangepast worden aan de noden en wensen van elke opleiding.

Wie contacteren bij vragen?