User-centered design en prototype ontwikkeling

Dit werkpakket staat in voor de ontwikkeling van een prototype ePortfolio dat voldoet aan de noden en wensen van alle partijen betrokken in werkplekleren in de gezondheidssector (i.e., studenten, begeleiders op de werkplek en begeleiders op de Universiteit en Hogeschool). 

Hierbij staat gebruikeronderzoek dus centraal, waarvoor de onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en Communicatietechnologieën verantwoordelijk is (imec-mict-UGent). In een eerste fase zal het huidige ecosysteem van werkplekleren in kaart gebracht worden en zal een grondige analyse van huidige ePortfolios gemaakt worden.  Dit gebeurt aan de hand van focusgroepen en labtesting. In een tweede fase wordt door co-creatie samen met de gebruikers een optimaal design uitgewerkt.

Dit zal resulteren in een design document dat de basis zal vormen voor de ontwikkeling van een eerste iteratie van het prototype. Dit prototype zal ontwikkeld worden door een -nog te bepalen- onderaannemer. Dit prototype zal geëvalueerd worden door gebruikers. Daarna volgen nog enkele iteraties van ontwikkeling, waarbij telkens op basis van gebruikersonderzoek het design geöptimaliseerd zal worden. 

Waar staan we momenteel?

Om een ePortfolio te ontwikkelen dat voldoet aan noden van de eindgebruikers, worden alle eindgebruikers betrokken in het ontwikkelingsproces. Zowel studenten, mentoren op de werkplek als stagebegeleiders verbonden aan een universiteit/hogeschool werden het voorbije jaar uitgenodigd om in focusgroepen het huidige werkplekleren in kaart te brengen. Daaruit kwamen enkele problemen naar boven: 

  • Het formuleren en opvolgen van doelen
  • Het stimuleren en registreren van leermomenten
  • Geen mogelijkheid tot registreren van ad-hoc mondelinge feedback
  • Geen duidelijk overzicht van te bereiken en reeds verworven competenties van de student
  • Oppervlakkige reflecties en weinig feedback op reflectie
  • Eindgebruikers worden te weinig gestimuleerd om content toe te voegen aan hun portfolio
  • Er is weinig interactie tussen de verschillende eindgebruikers

Wat staat er nog gepland?

In online co-creatie (brainstorm) sessies zochten we naar oplossingen voor bovenstaande problemen aan de hand van innovatieve technologieën, zoals artificial intelligence, big data en spraaktechnologie. Op basis van de resultaten van die sessies zal een eerste prototype van een ePortfolio(module) ontwikkeld en geëvalueerd worden.

Wie contacteren bij vragen?

Gerelateerd nieuws