Beleid, wetgeving en ethiek

De onderzoeksgroep Recht & Technologie zal beleidsmatige, juridische en ethische uitdagingen bij ePortfolio-gebruik analyseren en een juridisch-ethisch raamwerk ontwikkelen voor het gebruik ervan in de context van werkplekleren in de gezondheidszorg.

Het gegevensbeschermingsrecht en het gezondheidsrecht zijn daarbij de voornaamste onderzoeksdomeinen. Daarnaast komen eveneens vragen rond intellectuele rechten op de inhoud van het ePortfolio aan bod.

Waar staan we momenteel?

Dit werkpakket brengt prangende juridische vragen aan het licht en probeert die op een toegepaste manier te analyseren. Het doel is immers om een ePortfolio te ontwikkelen dat voldoet aan de geldende wetgevende kaders.  

Tijdens het eerste jaar van het onderzoeksproject lag de focus op respect voor privacy binnen het ePortfolio. We beantwoordden enkele vragen over gegevensbescherming, zoals:  

  • Wie is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het ePortfolio?
  • Mogen er überhaupt (gezondheids)gegevens in het ePortfolio verwerkt worden?
  • Kan een patiënt rechtsgeldig toestemmen tot het verwerken van zijn persoonsgegevens voor opleidingsdoeleinden?

Wie contacteren bij vragen?

Begeleider

Gerelateerd nieuws