Toetsen van competenties in huisartsenopleiding

Werkpakket 5 zal zich richten op de validatie van het ePortfolio in de context van huisartsengeneeskunde in Vlaanderen. 

Het doel van dit werkpakket is om de relatie tussen leren en toetsen in de klinische werkomgeving meer te verbinden. Uitgaande van het van der Vleuten’s programmatisch toetsingsmodel, zijn er twee centrale doelstellingen. De eerste doelstelling tracht te bepalen of een programmatisch ePortfolio met werkplaats-gebaseerde toetsingsinstrumenten kunnen leiden tot een verbetering in studentenresultaten. Een tweede doelstelling tracht te onderzoeken of/en hoe formatieve en summatieve evaluatie samen kunnen optreden in een programmatisch ePortfolio. 

Waar staan we momenteel?

Dit werkpakket richt zich op het toetsen van competenties binnen het ePortfolio in de context van de huisartsenopleiding. Afgelopen zomer onderzochten we met drie focusgroepen hoe het toetsen van competenties verloopt binnen de huisartsenopleiding. Daaruit bleek toetsen op de werkplek deel uit te maken van het dagelijkse leven van een huisarts in opleiding.

We bekeken ook hoe het ePortfolio de toetsing in de praktijk kan ondersteunen en faciliteren. De resultaten van die studie zijn klaar voor publicatie en werden voorgesteld op ICME 2021. Het abstract lees je hier.

Wat onthouden we vooral uit deze studie (Factors Influencing Users’ Perceptions on Workplace-Based Formative Assessment: A Grounded Theory Study):

  1. Formatieve beoordeling op de werkplek helpt artsen in opleiding om hun leerproces op een effectieve manier aan te sturen. 
  2. Ondanks dat de literatuur  het belang van formatieve beoordeling op de werkplek aantoont, beschouwen de stakeholders in medische opleidingen dit type evaluatie als overbodig en bureaucratisch. Het exploreren van factoren die deze percepties beïnvloeden is noodzakelijk om het gebruik van een ePortfolio te garanderen in de Vlaamse huisartsenopleiding.
  3. De resultaten tonen drie belangrijke factoren die de percepties van stakeholders beïnvloeden:
    • Betrokkenheid en keuzevrijheid van stakeholders bij de voortgang van de beoordeling
    • Beeldvorming van stakeholders over hun eigen rol in het curriculum
    • Vertrouwen onder stakeholders en hun onderlinge relaties.

Er werd ook een Delphi studie uitgevoerd om de CanMEDS kerncompetenties te valideren binnen de huisartsenopleiding. Het opzet van deze studie was om de CanMEDS competenties te valideren op basis van de criteria van toetsingshaalbaarheid en toetsingsconsistentie binnen de Vlaamse Huisartsopleiding (voor meer informatie over het studiedesign, aarzel niet contact op te nemen met de verantwoordelijke onderzoekster).

De resultaten toonden de discrepanties tussen deze twee criteria aan. Een CanMEDS competentie die wel als ‘haalbaar’ beschouwd wordt, betekent niet automatisch dat deze op een consistente manier kan geëvalueerd worden. Hoewel de CanMEDS competenties een omvattend kader aanbieden, blijven ze vaag en te generiek om evaluaties in de werkplek te ondersteunen. Daarom is er nood aan bijkomende specifieke competenties en/of deelcompetenties die de te bereiken competenties voor studenten duidelijker identificeren en definiëren.

Wat staat er nog gepland?

We gaan de literatuur rond programmatisch toetsen in een ePortfolio in verschillende gezondheidszorgopleidingen exploreren. Opleidingsspecifieke beoordelingscriteria op basis van het CanMEDS kader voor de huisartsenopleiding zullen gevalideerd worden. Een pilootstudie moet ten slotte een competentiegerichte manier van evalueren in de praktijk aftoetsen.

De studie over de implementatie van competentiegerichte beoordeling op de werkplek: "Implementing competency-based assessment in the workplace:  where theory meets practice" zal voorgesteld worden op de AMEE conferentie die doorgaat van 27-31/08. Het abstract lees je hieronder.