Toetsen van competenties in huisartsenopleiding

Werkpakket 5 zal zich richten op de validatie van het ePortfolio in de context van huisartsengeneeskunde in Vlaanderen. 

Afgewerkte studies

  • Focusgroepen: Factors Influencing Users’ Perceptions on Workplace-Based Formative Assessment: A Grounded Theory Study”

Doel: onderzoeken hoe het toetsen van competenties verloopt binnen de huisartsenopleiding. 

Resultaat: toetsen op de werkplek maakt deel uit van het dagelijkse leven van een huisarts in opleiding. We bekeken ook hoe het ePortfolio de toetsing in de praktijk kan ondersteunen en faciliteren. De belangrijkste resultaten werden voorgesteld op de ICME conferentie 2021. Het abstract kan je lezen een beetje verder op deze pagina onder de titel presentaties.

  • Delphi studie: ‘Fitness-for-purpose of the CanMEDS competencies for workplace assessment in GP Training: a Delphi study’

Doel: de CanMEDS kerncompetenties te valideren binnen de huisartsenopleiding. Het opzet van deze studie was om de CanMEDS competenties te valideren op basis van de criteria van toetsingshaalbaarheid en toetsingsconsistentie binnen de Vlaamse Huisartsopleiding (voor meer informatie over het studiedesign, aarzel niet contact op te nemen met de verantwoordelijke onderzoekster).

Resultaat: De resultaten toonden de discrepanties tussen deze twee criteria aan. Een CanMEDS competentie die wel als ‘haalbaar’ beschouwd wordt, betekent niet automatisch dat deze op een consistente manier kan geëvalueerd worden. Hoewel de CanMEDS competenties een omvattend kader aanbieden, blijven ze vaag en te generiek om evaluaties in de werkplek te ondersteunen. Daarom is er nood aan bijkomende specifieke competenties en/of deelcompetenties die de te bereiken competenties voor studenten duidelijker identificeren en definiëren. De studie is gepubliceerd in BMC Medical Education. Het volledige onderzoek kan je hier lezen:

  • Assessing competencies in the clinical workplace: Early lessons from an implementation attempt in the GP Training

Doel: nagaan of het huidige competentiekader (CanMEDS kader) in de werkplek gebruikt kan worden voor competentiegerichte beoordelingen.

Resultaat: De resultaten tonen dat de taal van een competentiekader vaak het evaluatieproces in de werkplek verhindert. Er is nood aan meer begrijpelijke en praktijkgerichte taal om werkplek evaluatie te faciliteren.  

Om deze barrière te overkomen, ontwikkelden we kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) voor de huisartsopleiding. Een kenmerkende beroepsactiviteit is een 'observeerbare activiteit die exemplarisch is voor het huisartsgeneeskundig handelen'. Een KBA vereist geïntegreerde toepassing van meerdere competenties uit verschillende CanMEDS rollen. Bijvoorbeeld: medisch handelen, communicatie en samenwerken. Het zelfstandig uitvoeren van KBA's draagt bij aan de competentieontwikkeling van de huisartsen in opleiding. We verwachten dat de KBA’s het evaluatieproces in de praktijk zullen faciliteren.

Lopende studies

Momenteel beginnen we met een studie om de implementatie van de KBA’s te onderzoeken binnen de Vlaamse huisartsopleiding.

Daarnaast zijn we ook tijdens het testen van prototype 2 nagegaan hoe competenties in verschillende gezondheidszorgopleidingen gescoord worden in een ePortfolio. Concreet hebben we geëxploreerd hoe concreet de competenties gescoord worden in de verschillende opleidingen,  welke beoordelingssystemen hiervoor worden gebruikt in een ePorfolio en welke personen betrokken worden in het beoordelen.

Tijdens het laatste jaar van het SCAFFOLD project zullen we verder onderzoeken welke beoordelingssystemen binnen het ePortfolio de beoordeling op de werkplek kunnen faciliteren en welke impact een evaluatie aan de hand van de KBA’s kan hebben op het evaluatieproces.

Presentaties

ICME conferentie, april 2021

Vasiliki stelde op het ICME congres haar studie voor over de verschillende factoren die formatieve toetsing op de werkplek beïnvloeden vanuit het perspectief van de gebruiker. Het abstract lees je hier:

AMEE conferentie, augustus 2022

Vasiliki heeft er haar studie over de implementatie van competentiegerichte beoordeling op de werkplek: "Implementing competency-based assessment in the workplace: where theory meets practice" voorgesteld. Het abstract lees je hier:

EBMA conferentie, november 2022

Vasiliki heeft haar onderzoek 'Assessing competencies in the clinical workplace: Early lessons from an implementation attempt in the GP Training' voorgesteld op het EBMA (European Bord of Medical Assessors) Congres. Het abstract en haar poster download je hieronder:

NVMO conferentie, mei 2023

In een rondetafelsessie stelden we in team het Scaffold project voor en bespraken we de uitdagingen van het samenwerken met verschillende disciplines en de toekomst van het ePortfolio. Het abstract lees je hieronder:

EARLI conferentie, augustus 2023

Vasiliki presenteerde haar onderzoek over het begeleiden van geneeskundestudenten vanop afstand op de EARLI conferentie in Athene. Het abstract lees je hieronder:

EURACT conferentie, oktober 2023

Vasiliki heeft haar onderzoek over de implementatie van de EPA's in de Vlaamse huisartsenopleiding voorgesteld op de EURACT conferentie. Het abstract kan je hieronder downloaden: