Video en interdisciplinaire opleiding binnen moeder en kind zorg

Tijdens een doctoraatstraject zullen de ePortfolio proof-of-concepts gevalideerd worden in de multidisciplinaire setting van moeder-en-kind opleidingen met ontwikkeling en validering van een specifiek competentiekader. 

Naast de implementatie van multimedia als evaluatiemethodiek zal de ontwikkeling van het ePortfolio in de stimulatie en sturing van interdisciplinaire samenwerking binnen dit gezondheidszorgkader veel aandacht krijgen. 

Joint PhD: UGent en UAntwerpen

Waar staan we momenteel?

Dit werkpakket ondersteunt de uitwerking van het ePortfolio binnen de opleiding tot arts-specialist. De focus ligt voornamelijk op de opleidingen binnen de Moeder-en-Kindzorg.

In 2020 organiseerden we focusgroepen waarbij de sterke en zwakke punten van werkplekleren binnen de opleiding werden blootgelegd. Naast heel wat andere interessante bevindingen, kwamen er twee belangrijke zaken naar voor die we binnen dit werkpakket verder uitwerken: er is nood aan een duidelijk competentiekader en aan meer directe observatie.

Met een Delphi studie valideerden we een competentiekader voor de opleiding tot kinderarts, om op deze manier ondersteuning te bieden aan deze opleiding. Momenteel wordt er samengewerkt met een masterproef binnen gynaecologie, alwaar dezelfde oefening gemaakt wordt. We zoeken nog ASO’s die als masterproef het luik rond de technische vaardigheden willen opnemen. Neem zeker contact op indien je hier in geïnteresseerd bent!

De directe observatie willen we bekomen door de implementatie van video binnen de ziekenhuismuren, dit ter ondersteuning van de opleiding van de arts-specialisten in opleiding. Voor deze studie werd net toestemming verkregen van het ethisch comité en de studie zal binnenkort van start gaan.

Valorisatie

Zowel de focusgroepen als de Delphi studie binnen pediatrie werden voorgesteld op twee online congressen: EAP 2021 en INTED 2021. De abstracts lees je hier.

Beide studies worden ook voorbereid om ingediend te worden als onderzoekartikel, waarvan de Delphi studie succesvol gepubliceerd werd. Het volledige artikel kan je hier lezen

Ook het literatuuronderzoek dat vooraf gegaan is aan het protocol van de videostudie werd ingediend en zal via een poster gepresenteerd worden op INTED 2022. Na het congres zal de poster ook op deze pagina verschijnen.

Wat staat er gepland?

Naast de multimediatool, zal er vanaf 2022 ook een tool uitgewerkt worden ter ondersteuning van de interprofessionele samenwerking binnen Moeder-Kind afdelingen.

SCAFFOLD voorgesteld aan opleidingscommissie Master Specialistische Geneeskunde (UGent)

Wie contacteren bij vragen?

Ben jij de ASO pediatrie of gynaecologie die we zoeken om de technische vaardigheden van deze opleidingen verder in kaart te brengen?

Heb je interesse om ook jouw ziekenhuisafdeling beschikbaar te stellen voor een videostudie? Heb je interesse in, of ervaring met interprofessionele samenwerking in de praktijk?

Contacteer dan Marieke, haar gegevens vind je terug door op haar te klikken.