Video en interdisciplinaire opleiding binnen moeder en kind zorg

Tijdens een doctoraatstraject zullen de ePortfolio proof-of-concepts gevalideerd worden in de multidisciplinaire setting van moeder-en-kind opleidingen met ontwikkeling en validering van een specifiek competentiekader. 

Naast de implementatie van multimedia als evaluatiemethodiek zal de ontwikkeling van het ePortfolio in de stimulatie en sturing van interdisciplinaire samenwerking binnen dit gezondheidszorgkader veel aandacht krijgen. 

Joint PhD: UGent en UAntwerpen

Waar staan we momenteel?

Dit werkpakket ondersteunt de uitwerking van het ePortfolio binnen de opleiding tot arts-specialist. De focus ligt voornamelijk op de opleidingen binnen de Moeder-en-Kindzorg.

In 2020 organiseerden we focusgroepen waarbij de sterke en zwakke punten van werkplekleren binnen de opleiding werden blootgelegd. Met een Delphi studie valideerden we een competentiekader voor de opleiding tot kinderarts.

Beide studies werden voorgesteld op twee online congressen: EAP 2021 en INTED 2021. De abstracts lees je hier. Beide studies worden ook voorbereid om ingediend te worden als onderzoekartikel.

In 2021 wordt een multimediatool uitgewerkt ter ondersteuning van het werkplekleren bij de arts-specialist in opleiding. Deze studie zal de haalbaarheid en het leereffect van deze tool in kaart brengen, alsook expert & peer feedback bij deze tool met elkaar vergelijken.

Daarnaast ondersteunen we dit jaar ook een Delphi studie binnen de opleiding Gynaecologie/Obstetrie ter validering van een competentiekader, gelijkaardig aan degene die dit werkpakket in 2020 uitgevoerd heeft.

Wat staat er gepland?

Naast de multimediatool, zal er vanaf 2022 ook een tool uitgewerkt worden ter ondersteuning van de interprofessionele samenwerking binnen Moeder-Kind afdelingen.

SCAFFOLD voorgesteld aan opleidingscommissie Master Specialistische Geneeskunde (UGent)