Video en interdisciplinaire opleiding binnen moeder en kind zorg

Tijdens een doctoraatstraject zullen de ePortfolio proof-of-concepts gevalideerd worden in de multidisciplinaire setting van moeder-en-kind opleidingen met ontwikkeling en validering van een specifiek competentiekader. 

Naast de implementatie van multimedia als evaluatiemethodiek zal de ontwikkeling van het ePortfolio in de stimulatie en sturing van interdisciplinaire samenwerking binnen dit gezondheidszorgkader veel aandacht krijgen. 

Joint PhD: UGent en UAntwerpen

Afgewerkte studies

Dit werkpakket ondersteunt de uitwerking van het ePortfolio binnen de opleiding tot arts-specialist. De focus ligt voornamelijk op de opleidingen binnen de Moeder-en-Kindzorg.

 

  • Development of an integrated competency framework for postgraduate paediatric training: a Delphi study

Doel: Een competentiekader voor de opleiding tot kinderarts valideren, om op deze manier ondersteuning te bieden aan deze opleiding.  

Momenteel wordt er samengewerkt met een masterproef binnen gynaecologie, alwaar dezelfde oefening gemaakt wordt. We zoeken nog ASO’s die als masterproef het luik rond de technische vaardigheden willen opnemen. Neem zeker contact op indien je hier in geïnteresseerd bent!

Resultaten: De Delphi studie werd gepubliceerd in The Journal of Pediatrics. Het volledige artikel kan je hier lezen:

  • Focusgroepen

Doel: we organiseerden focusgroepen om de sterke en zwakke punten van werkplekleren binnen de opleiding bloot te leggen. 

Resultaten: Naast heel wat andere interessante bevindingen, kwamen er twee belangrijke zaken naar voor die we binnen dit werkpakket verder uitwerken: 

  1. Er is nood aan een duidelijk competentiekader  

  1. Er is nood aan meer directe observatie 

Lopende studies

Naast de multimediatool, zal er ook een tool uitgewerkt worden ter ondersteuning van de interprofessionele samenwerking binnen Moeder-Kind afdelingen.

In de focusgroepen kwam naar voor dat er nood is aan directe observatie. Dat willen we bekomen door de implementatie van video binnen de ziekenhuismuren, dit ter ondersteuning van de opleiding van de arts-specialisten in opleiding. Dit realiseren we door een studie te doen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen op de afdeling Intensieve Neonatologie, waarbij de ASO's zichzelf in beeld brengen tijdens bepaalde handelingen op de dienst. In een eerste fase zetten we vooral in op het effect van video op zelfreflectie. In een volgende fase zouden we willen kijken naar hoe externe feedback beïnvloed wordt hierdoor.

Presentaties

SCAFFOLD voorgesteld aan opleidingscommissie Master Specialistische Geneeskunde (UGent), april 2021

De presentatie van deze voorstelling kan je hieronder downloaden:

INTED 2021 (International Technology, Education and Development), maart 2021 en EAP 2021 (European Academy of Paediatrics), April 2021

Marieke heeft op deze congressen zowel haar Delphi studie als haar studie die voortgaat uit de focusgroepen en zich focust zich op de percepties van supervisoren en arts-assistenten over werkplekleren gepresenteerd. De abstracts vind je hieronder.

AERA (American Educational Research Association) conferentie, april 2022

Sofie, Clara, Oona, Marieke en Mieke hebben het Scaffold project voorgesteld op de jaarlijkse AERA conferentie. Het gebruik van video tijdens werkplekleren werd toegelicht door Marieke. Het abstract lees je hier:

INTED conferentie, maart 2022

Het literatuuronderzoek dat vooraf gegaan is aan het protocol van de videostudie werd via een poster gepresenteerd met als titel: "Students in the picture: How to improve workplace learning through the use of video recordings'

 De poster kan je hier downloaden:

NVMO conferentie, mei 2023

In een rondetafelsessie stelden we in team het Scaffold project voor en bespraken we de uitdagingen van het samenwerken met verschillende disciplines en de toekomst van het ePortfolio. Het abstract lees je hieronder: