Video en interdisciplinaire opleiding binnen moeder en kind zorg

Tijdens een doctoraatstraject zullen de ePortfolio proof-of-concepts gevalideerd worden in de multidisciplinaire setting van moeder-en-kind opleidingen met ontwikkeling en validering van een specifiek competentiekader. 

Naast de implementatie van multimedia als evaluatiemethodiek zal de ontwikkeling van het ePortfolio in de stimulatie en sturing van interdisciplinaire samenwerking binnen dit gezondheidszorgkader veel aandacht krijgen. 

Joint PhD: UGent en UAntwerpen

Waar staan we momenteel?

Dit werkpakket ondersteunt de uitwerking van het ePortfolio binnen de opleiding tot arts-specialist. De focus ligt voornamelijk op de opleidingen binnen de Moeder-en-Kindzorg. Dit jaar organiseerden we focusgroepen waarbij de sterke en zwakke punten van werkplekleren binnen de opleiding werden blootgelegd.

Met een Delphi studie valideerden we een competentiekader voor de opleiding tot kinderarts. We ondersteunen ook een gelijkaardige Delphi studie binnen de opleiding Gynaecologie/Obstetrie.

Beide studies worden voorgesteld op twee online congressen: EAP 2021 en INTED 2021. De abstracts lees je hier.

Wat staat er gepland?

Toekomstig onderzoek zal zich richten op het uitwerken van een multimediatool die werkplekleren moet ondersteunen, alsook het uitwerken van ondersteuning voor de interprofessionele samenwerking binnen Moeder-Kind afdelingen.

SCAFFOLD voorgesteld aan opleidingscommissie Master Specialistische Geneeskunde (UGent)