Projectmanagement

Dit overkoepelend werkpakket wil de cohesie tussen alle werkpakketten bewaken en bevorderen. Elke werkpakket wordt uitgewerkt door een specifiek team.

Via dit werkpakket worden de onderzoekers gestimuleerd om de resultaten met elkaar te verbinden, kritisch te bespreken en nieuwe ideeën te formuleren. Kenmerkend voor dit werkpakket is co-creatie en innovatie. Dit gebeurt met de onderzoekers maar ook met input van de uitgebreide gebruikersgroep die bestaat uit talrijke partners in binnen- en buitenland. Via netwerking is het de bedoeling om resultaten te valoriseren, alsook om nieuwe projecten te ontwikkelen met geïnteresseerde partners. 

Waar staan we momenteel?

2020 was het eerste projectjaar van het SCAFFOLD-onderzoek. In februari – vlak voor het uitbreken van de coronapandemie – werd het project live gelanceerd. Dat gebeurde onder grote belangstelling van professionals die dagelijks studenten op de werkvloer opleiden. In moeilijke omstandigheden zijn we er met ons dynamisch onderzoeksteam in geslaagd om een goede vooruitgang te boeken met het SCAFFOLD-project.

Wat staat er nog gepland?

Huidige en toekomstige realisaties visualiseren we zo veel mogelijk via deze website. Ons doel is om rond dit thema een expertisecentrum uit te bouwen. Alle ideeën en vragen kunnen gemaild worden naar info@scaffold.com. We plannen eind 2021 een studiedag waarop de onderzoekers hun eerste resultaten zullen delen.

Wie contacteren bij vragen?