Projectmanagement

Dit overkoepelend werkpakket wil de cohesie tussen alle werkpakketten bewaken en bevorderen. Elke werkpakket wordt uitgewerkt door een specifiek team.

Via dit werkpakket worden de onderzoekers gestimuleerd om de resultaten met elkaar te verbinden, kritisch te bespreken en nieuwe ideeën te formuleren. Kenmerkend voor dit werkpakket is co-creatie en innovatie. Dit gebeurt met de onderzoekers maar ook met input van de uitgebreide gebruikersgroep die bestaat uit talrijke partners in binnen- en buitenland (een overzicht hiervan vind je in het document hieronder). Via netwerking is het de bedoeling om resultaten te valoriseren, alsook om nieuwe projecten te ontwikkelen met geïnteresseerden. 

Ons doel blijft om rond dit thema een expertisecentrum uit te bouwen. Alle ideeën en vragen kunnen gemaild worden naar info@sbo-scaffold.com. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Waar staan we momenteel?

2020 was het eerste projectjaar van het SCAFFOLD-onderzoek. In februari – vlak voor het uitbreken van de coronapandemie – werd het project live gelanceerd. Dat gebeurde onder grote belangstelling van professionals die dagelijks studenten op de werkvloer opleiden.

2021: We hebben een tussentijds rapport naar het FWO opgestuurd. Net zoals zovelen hebben we overwegend online gewerkt omwille van de Covid pandemie. Dat was uiteraard een uitdaging maar toch kunnen we zeggen dat we er als dynamisch onderzoeksteam in geslaagd zijn om een goede vooruitgang te boeken met het SCAFFOLD-project.

2022: 0p 21/04/2022 hebben we onze projectresultaten voor het eerst gepresenteerd op het Internationaal Onderwijscongres AERA in San Diego. Het abstract en de presentatie vind je hier.

Op 20/09/2022 stelden we onze onderzoeksresultaten voor op een tussentijds event in De Krook. Hieronder vind je van elk werkpakket een poster met de belangrijkste onderzoeksresultaten die op het event werden voorgesteld

SBO SCAFFOLD in cijfers

(27/09/2022)

 • Meetings met stuurgroep: 11
 • Meetings met gebruikersgroep: 6 + 5 Australië
 • Publicaties: 8 + 1 in review
 • Presentaties, congressen, studiedagen...: 22 + 4 gepland
 • Masterproeven: 3 afgewerkt + 7 lopende
 • Stage: 2
 • Externe vragen: 22
  • 13 opleidingen
  • 4 ziekenhuizen
  • 3 bedrijven
  • 2 beroepsorganisaties
  • 4 buitenland
 • Events: 2 (start en mid-event)
 • Nieuw ingediende projecten: 5 (2 aanvaard, 1 afgewezen, 1 in review)

Actualiteit

We willen als onderzoekers graag een co-creatief en innovatief expertisecentrum uitbouwen op het gebied van ePortfolio’s en werkplekleren in de gezondheidszorg. We zijn dan ook trots om mee te delen dat we steeds meer vragen uit binnen- en buitenland krijgen.

In België wordt het thema meer actueel gezien Minister Vandenbroucke op 17 december een brief verstuurde naar zorgverleners dat de wet van 22 april 2019 inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg toch op 1 januari 2022 in voege treedt. Het (digitaal) portfolio is een belangrijk instrument om bevoegdheid en bekwaamheid aan te tonen. De brief kan je hieronder downloaden.

Wie contacteren bij vragen?