Projectmanagement

Dit overkoepelend werkpakket wil de cohesie tussen alle werkpakketten bewaken en bevorderen. Elke werkpakket wordt uitgewerkt door een specifiek team.

Via dit werkpakket worden de onderzoekers gestimuleerd om de resultaten met elkaar te verbinden, kritisch te bespreken en nieuwe ideeën te formuleren. Kenmerkend voor dit werkpakket is co-creatie en innovatie. Dit gebeurt met de onderzoekers, met leden van de gebruikersgroep  uit binnen- en buitenland (een overzicht hiervan vind je in het document hieronder) alsook met input van geïnteresseerden die doorheen het proces actief betrokken zijn met het project. Via netwerking is het de bedoeling om resultaten te valoriseren, alsook om nieuwe projecten te ontwikkelen met geïnteresseerden. 

Ons doel blijft om rond dit thema een expertisecentrum uit te bouwen. Alle ideeën en vragen in verband met vorming en/of samenwerking rond werkplekleren kunnen gemaild worden naar info@sbo-scaffold.com. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

We willen de resultaten van ons project maximaal valoriseren via events die door opleidingen, gezondheidszorginstellingen en organisaties reeds georganiseerd worden in het kader van het thema kwaliteit van onderwijs op de werkplek.  

Organiseer je in 2023 een teamdag, een interne/externe vorming met mentoren, studiedag of een ander event om onderzoeksresultaten voor te stellen? Is er een mogelijkheid om onze SCAFFOLD-resultaten voor te stellen? Neem dan zo snel mogelijk contact op via info@sbo-scaffold.com. We kunnen samen inhoud, duur en format afspreken. Gezien het om valorisatie in het kader van dit project gaat is het een gratis aanbod. 

Waar staan we momenteel?

2020: Dit was het eerste projectjaar van het SCAFFOLD-onderzoek. In februari – vlak voor het uitbreken van de Covidpandemie – werd het project live gelanceerd. Dat gebeurde onder grote belangstelling van professionals die dagelijks studenten op de werkvloer opleiden.

2021: We hebben een tussentijds rapport naar het FWO opgestuurd. Net zoals zovelen hebben we overwegend online gewerkt omwille van deze pandemie. Dat was uiteraard een uitdaging maar toch kunnen we zeggen dat we er als dynamisch onderzoeksteam in geslaagd zijn om een goede vooruitgang te boeken met het SCAFFOLD-project.

2022: 0p 21/04/2022 hebben we onze projectresultaten voor het eerst gepresenteerd op het Internationaal Onderwijscongres AERA in San Diego. Het abstract en de presentatie vind je hier.

Op 20/09/2022 stelden we onze onderzoeksresultaten voor op een tussentijds event in De Krook. Hieronder vind je van elk werkpakket een poster met de belangrijkste onderzoeksresultaten die op het event werden voorgesteld

2023: Het laatste Scaffold projectjaar. We stelden onze onderzoeksresultaten voor op een meer dan geslaagd slotevent 9/11/2023. Dhr. Pedro Facon, adjunct-administrateur-generaal RIZIV-INAMI gaf een boeiende keynote over hoe de overheid kan inspelen op de verschillende uitdagingen ter ondersteuning van het levenslang leren op de werkplek.

Hieronder kan je de presentatie en het boekje met onze onderzoeksresultaten bekijken.

SBO SCAFFOLD in cijfers

(01/01/2023)

 • Meetings met stuurgroep: 11
 • Meetings met gebruikersgroep: 6 + 5 Australië
 • Publicaties: 10 + 1 in review
 • Presentaties, congressen, studiedagen in binnen- en buitenland...: 27 + 3 gepland
 • Masterproeven: 3 afgewerkt + 10 lopende
 • Stage: 2
 • Externe vragen: 32
  • 16 opleidingen
  • 7 ziekenhuizen
  • 3 bedrijven
  • 2 beroepsorganisaties
  • 4 buitenland
 • Events vanuit Scaffold: 3 (start, mid- en slotevent)
 • Nieuw ingediende projecten: 6 (2 aanvaard, 1 afgewezen, 3 in review)

Actualiteit

We willen als onderzoekers graag een co-creatief en innovatief expertisecentrum uitbouwen op het gebied van ePortfolio’s en werkplekleren in de gezondheidszorg. We zijn dan ook trots om mee te delen dat we steeds meer vragen uit binnen- en buitenland krijgen.

In België is het thema actueel gezien Minister Vandenbroucke op 17 december 2021 een brief verstuurde naar zorgverleners dat de wet van 22 april 2019 inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg toch op 1 januari 2022 in voege trad. Het (digitaal) portfolio is een belangrijk instrument om bevoegdheid en bekwaamheid aan te tonen. De brief kan je hieronder downloaden.

Wie contacteren bij vragen?

Gerelateerd nieuws